Valoracions i taxacions

Mi casa del Vallés proporciona assessorament per valorar propietats amb diferents propòsits en un mercat accelerat. Les taxacions precises d'immobles són fonamentals per al mercat de la propietat i serveix com a base per a l'anàlisi de rendiment, maximització del valor, assessorament per a compres, així com per mantenir la fiabilitat del balanç i davant de tercers.

Contacta amb nosaltres