Assessorament immobiliari

En la compra i en la venda d'habitatge, o d'immobles en general, és necessari comptar amb un bon assessorament immobiliari, les clàusules del contracte de compravenda han d'estar redactades amb claredat, de manera que permeten al comprador i venedor conèixer l'existència i contingut del contracte i, han de respondre als principis de bona fe i equilibri entre les parts, el que exclou la utilització de clàusules abusives.

Contacta amb nosaltres