La taxa d'estalvi, els preus de l'habitatge o els tipus d'interès de les hipoteques conviden a pensar en la decisió de comprar un habitatge el 2022 com a encert.

Els dubtes davant l'evolució del mercat immobiliari ocasionades per la crisi sanitària semblen haver-se dissipat. Després d'un 2020 que va arrencar amb una certa contenció, 2021 deixa després de si unes xifres que no es registraven des d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Segons les dades de l'Estadística Registral Immobiliària, en el tercer trimestre de l'any es van tancar un total de 154.155 operacions de compravenda, o cosa que és el mateix, un 12,4% més que el trimestre anterior. El percentatge marca a més el major resultat trimestral des de començaments de 2008.
La dada constata l'ànim del mercat que acumula cinc trimestres consecutius de creixement, superant clarament els millors trimestres de 2018 i 2019. Andalusia, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid van liderar durant el tercer trimestre de l'any el nombre de compravendes i els analistes confien que la tendència continuï a l'alça de cara a l'any nou.
Comprar una casa en 2022 pot ser, per a molts, una bona inversió. A diferència de l'ocorregut en crisis econòmiques anteriors, durant la pandèmia, l'habitatge ha actuat com un actiu refugi i els indicadors apunten al fet que, si es manté el ritme, en els pròxims mesos podria recuperar-se el nivell de compravendes previ a la crisi sanitària.
La contenció dels preus o els elevats nivells de la taxa d'estalvi registrats durant la crisi sanitària són factors que, en els últims mesos i de cara a 2022, també contribueixen a situar la compra d'habitatge en el focus de la presa de decisions de les famílies. Per al director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font: “és un bon moment per a comprar perquè hi ha molta liquiditat i els tipus d'interès són molt baixos. A més, molts volen anticipar-se per a evitar perdre poder adquisitiu a causa de la inflació i estalviar-se l'encariment i els retards que generarà la falta de materials”.
Les previsions en el que a preus es refereix tampoc són descoratjadores per als qui estiguin pensant a comprar. Segons les dades de l'informe anual de preus de venda de pisos.com corresponents al mes de desembre elaborat per pisos.com, el preu mitjà del metre quadrat per a l'habitatge usat en el conjunt d'Espanya va ser de 1.878 euros o, cosa que és el mateix, un 2,79% més que el mateix mes de l'any anterior.
Amb un ajust mínim després de la pandèmia i un tancament a l'alça en 2021, de cara a 2022 s'esperen pujades no massa pronunciades. Els retards en el subministrament de matèries primeres o l'escassetat de mà d'obra qualificada són, segons els experts, factors que podrien incidir en l'encariment de l'edificació residencial. No obstant això, des del portal immobiliari pisos.com auguren una pujada d'al voltant del 4-5% però “no s'esperen escenaris de sobrevaloracions abruptes perquè tant ofereix com demanda busquen l'estabilitat” apunta Font.
NOVETATS EN EL CADASTRE
En tot cas, és important assenyalar que des de l'1 de gener ha entrat en vigor el nou valor de referència de Cadastre. Els qui estiguin pensant a adquirir una propietat han de saber que aquest concepte farà les vegades de base imposable per a calcular impostos vinculats a aquesta mena d'operacions com l'Impost de Transmissions Patrimonials (el conegut com ITP que cal abonar quan s'adquireix un habitatge usat) així com per al càlcul d'uns altres com l'Impost de Successions i Donacions o l'Impost sobre el Patrimoni.