La contractació d'hipoteques fixes per comprar habitatges segueix creixent i batent les seves pròpies marques. Segons els registradors, el 40,7% dels nous crèdits hipotecaris contractats en el tercer trimestre del 2018 va ser amb un tipus d'interès fix. Tres comunitats Catalunya (54,9%), Múrcia (54,3%) i Astúries (53%) ja van formalitzar més hipoteques fixes que variables. Balears, València, Galícia i Canàries també superen la mitjana nacional recolzats per les compres per part d'estrangers part d'estrangers i el gir a l'alça de l'euríbor.

2018 s'està convertint en el millor any per a les hipoteques fixes. Per tercer trimestre consecutiu, la contractació dels crèdits hipotecaris a un tipus d'interès fix no deixa de créixer i bat les seves pròpies marques. De fet, durant el tercer trimestre de l'any, el 40,7% de les noves hipoteques sobre habitatges està vinculat a un tipus fix, mentre la resta, 59,3% ho fa a un índex de referència variable, pràcticament íntegrament amb l'euríbor.
Aquesta tendència a l'alça de les hipoteques fixes es porta produint des de 2015, encara que ara amb més intensitat. Entre juny i setembre d'aquest any, totes les comunitats autònomes es troben per sobre del 24% en contractació a tipus d'interès fix, catorze superen el 30%, i en tres es van signar més hipoteques fixes que variables.
Catalunya (54,9%), Múrcia (54,3%) i Astúries (53%) comencen a marcar tendència, mentre altres quatre regions, Balears (49,6%), València (48%), Galícia (44,3 %) i Canàries (43,4%) superen la mitjana nacional.
"Després d'una certa estabilització dels pesos de contractació de nous crèdits hipotecaris a tipus fix en nivells propers al 38%, sembla haver-se reprès la tendència alcista, encaminant els resultats interanuals cap a nivells del 40%, pes ja superat en els resultats trimestrals", afirmen els registradors.
Tot i així, hi ha comunitats on encara les hipoteques variables manen, encara que cada vegada menys. Extremadura (24,5%) és la regió amb menys hipoteques fixes signades al tercer trimestre de l'any, seguida País Basc (25%), la Rioja (29,9%) o Madrid (31,4%).
"Tot sembla indicar que durant els propers trimestres la contractació a tipus d'interès fix seguirà creixent, superant nivells del 40%, i fins i tot dirigir-se cap a la consecució d'un cert equilibri entre pes de contractació a tipus d'interès fix i tipus d'interès variable, tal com ja ve passant en unes quantes comunitats autònomes ", destaca l'Estadística Registral Immobiliària.
L'impuls de la compra d'habitatges de segona mà en zones de marcat caràcter turístic, com les regions mediterrànies i tots dos arxipèlags, unit a l'interès del comprador estranger per una segona o tercera residència han permès l'augment de les hipoteques a tipus fix. També s'uneixen les condicions que ofereixen les entitats financeres, el gir a l'alça de l'euríbor i la capacitat d'endeutament i finançament del client.
Ara caldrà esperar a veure en les estadístiques la influència dels canvis legislatius en la fiscalitat hipotecària. Per als registradors, aquest nou panorama "enfortirà la major contractació a tipus d'interès fix, en la mesura que es tracta d'un cost que passa a assumir l'entitat financera i que intentarà recuperar a través de l'augment dels diferencials si es contracta a tipus d'interès variable o mitjançant l'augment de les quanties dels tipus d'interès dels contractes a tipus d'interès fix ", concreten.

Augmenta l'endeutament hipotecari per habitatge

Els nous hipotecats cada vegada s'endeuten més i ja gairebé aporten un 30,3% del seu salari mensual per pagar la quota de la hipoteca. De fet, en el tercer trimestre ha augmentat la quota hipotecària mensual mitjana a 577,6 euros, davant els 563,1 euros del segon trimestre.
L'endeutament hipotecari per la compra d'habitatge segueix la tendència a l'alça dels últims trimestres, i entre juliol i setembre passat es va incrementar un 3% durant el tercer trimestre en relació amb el segon, i de fins a un 5,2% si ho comparem en termes interanuals. La hipoteca mitjana es troba en 125.592 euros.
Mentrestant, la durada mitjana dels nous crèdits hipotecaris es va estabilitzar durant el tercer trimestre, arribant als 23 anys i 4 mesos, mateixa xifra que el trimestre anterior.
"Aquests resultats són conseqüència de que l'augment de l'endeutament hipotecari per habitatge, no s'ha compensat per la lleu reducció dels tipus d'i l'ascens dels salaris, romanent sense modificació dels terminis de contractació", destaquen els registradors.