Un nou cicle s'ha assentat al mercat inmobiliari espanyol, dominat pels propietaris, coneixedors de la realitat del sector:

- Augment de la demanda,
- Millora de l'economia,
- Alça dels preus dels últims mesos,
- Terminis de venda inferiors a un any,
- Perspectives positives en cuant a la tendència de compravendes i del preu de l'habitatge a Espanya.

En el tercer trimestre del 2017, el preu mitjà de l'habitatge lliure a Espanya va arribar als 1.540 euros / m2, un 2,7% més que el mateix període de l'any 2016, segons les dades del Ministeri de Foment, sent la pujada interanual més elevada des que es va iniciar la recuperació l'any 2015.

Malgrat que tots els indicadors mostren preus mitjans dels habitatges iguals o fins i tot superiors als de l'època pre-crisi (2005-2007), el factor local del mercat immobiliari li profereix d'una alta complexitat, amb aspectes positius i negatius.

A cada zona l'oferta és diferent: el mercat residencial a la costa de mediterrània es caracteritza per un volum alt de propietats diponibles, en canvi, en zones prime de les grans ciutats, la ofeta és inferior a la demanda.

En algunes zones, les grans promotores aposten per invertir en l'adquisició de sòl per a la promoció d'habitatge nou; entre d'altres, l'estoc d'habitatge disponible encara és molt superior a la demanda immobiliària a la zona.

Les dades macroeconòmiques no són suficients per a qui vulgui invertir i pensi com fer diners en el sector immobiliari.

Si es disposa de capital per a realitzar una inversió immobiliària, s'ha d'analitzar el retorn de la inversió immobiliària.

Els ingressos previstos menys les despeses, en un espai de temps, ens indicaran aquesta rendibilitat.

Els ingressos provenen de:

 • el lloguer de la propietat
 • el augment del seu valor en el moment de la venda.
Quant als costos, a més de l'import d'adquisició de la propietat, considera aquestes partides:
 • Impostos sobre la compra d'immobles: import que difereix si s'adquireix un immoble nou o usat i on; s'ha de pagar l'IVA (Impost sobre el valor afegit), si és primera adquisició, o l'ITP (Impost de transmissions ptrimoniales), si és segona adquisició. L'IVA s'aplica un tipus impositiu del 4% (habitatges de protecció oficial) o el 10% (resta de casos); l'ITP varia entre el 6% i el 10%, depenent de la comunitat autònoma.
 • Manteniment ordinari: per a la conservació en bon estat, que permeti llogar o vendre la propietat.
 • Reformes: en funció de l'estat de l'immoble en el moment de la compra, caldrà dedicar una partida a arreglar i millorar l'estat de l'habitatge.
 • Despeses de escriturización: aplicables a la certificació de la compravenda i els honoraris notarials.
 • Honoraris en l'assessorament per l'operació de compravenda immobiliària.
 • Assegurances: multirisc, d'impagament en el cas d'arrendament.
 • Impostos locals: impost de béns immobles, taxa d'aigües i escombraries.
I en el moment de la venda:
 • Plusvàlua: el guany que es calcula amb la diferència entre el valor al qual es ven l'habitatge i el valor al qual es va comprar, actualitzat mitjançant un coeficient, gestionat per l'administració local.
 • Impost sobre la renda: La venda d'un immoble tributa com a guany o pèrdua patrimonial; els propietaris que venguin un bé immoble estan subjectes a tributació per l'impost sobre la renda de les persones físiques.
¿Qui pot hcer inversions immobiliàries?

Tenint en compte que l'import d'un immoble és molt elevat, no tothom pot realitzar una inversió, o si?

Hi ha diverses maneres d'invertir, utilitzant:
 • fons propis,
 • la venda d'un immoble de la qual és propietari,
 • finançament extern (préstecs hipotecaris),
 • crowdfounding immobiliari.
Aquesta última fórmula es basa en la compra d'un immoble per un col·lectiu de persones que aporten petites quantitats. Les plataormas més conegudes en espanyes són Housers i Bricks & People.

Els immobles adquirits es destinen al lloguer oa la venda, establint una rendibilitat prevista, per incentivar la inversió.

En qualsevol cas, davant d'una inversió immobiliària, compta amb l'assessorament d'un professional del sector, que conegui a fons la zona en la que vulguis invertir, perquè t'ajudi en la valoració de les propietats, negociació amb propietaris i compradors, la fiscalitat , aspectes legals i la documentción.