El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 14,6% el mes de febrer passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 36.537 préstecs, xifra molt propera a les 36.702 hipoteques que es van signar el febrer del 2020, abans de la pandèmia .

Segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb l'avanç de febrer, que modera en gairebé 15 punts el registrat al gener, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena 12 mesos d'ascensos interanuals consecutius.
L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 7,6% interanual en el segon mes de l'any, fins als 141.752 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 23,4%, fins als 5.179,2 milions d'euros.
Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al febrer de 2022 van ser Andalusia (6.961), Madrid (6.464), Catalunya (6.075) i Comunitat Valenciana (4.313).
Així mateix, les regions en les quals es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges van ser Madrid (1.387,9 milions d'euros), Catalunya (999,9 milions) i Andalusia (838,9 milions).
En 13 comunitats es van signar al febrer més hipoteques sobre habitatges que en el mateix mes de 2021, especialment a La Rioja (+41,9%), Canàries (+26%), Castella-la Manxa (+25,1%) i Cantàbria (+23,9%). Per contra, la signatura d'hipoteques sobre habitatges es va reduir en quatre regions en comparació amb febrer de l'any passat: Aragó (-7,1%), Astúries (-4,6%), Galícia (-3%) i Navarra (-2,3%).
Rècord d'hipoteques a tipus fix
En taxa intermensual (febrer sobre gener), les hipoteques sobre habitatges van pujar un 1%, enfront del repunt mensual del 13,9% de febrer de 2021, mentre que el capital prestat es va incrementar un 1,2%, molt per sota del que el va fer al febrer de 2021 (+16,2%) i al febrer de 2020 (+40,6%).
En el segon mes de l'any, el tipus d'interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,61%, amb un termini mitjà de 23 anys. En el cas dels habitatges, l'interès mitjà va ser del 2,52%, per sobre del 2,44% d'un any abans, amb un termini mitjà de 24 anys.
El 26,2% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el mes de febrer passat a tipus variable, mentre que el 73,8% es van signar a tipus fix, el percentatge més alt de la sèrie històrica. El tipus d'interès mitjà a l'inici va ser del 2,09% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,68% en el cas de les de tipus fix.
El total de finques hipotecades s'eleva gairebé un 15%
D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, el nombre d'hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges) va augmentar un 14,7% al febrer de 2022 respecte al mateix mes de 2021, fins a un total de 49.147 préstecs.
El capital dels crèdits hipotecaris concedits va avançar un 23,3% en el segon mes de l'any, fins a superar els 7.698,2 milions d'euros, en tant que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va pujar un 7,5% i va sumar 156.637 euros.
Baixen les hipoteques que canvien de condicions
El mes de febrer passat un total de 15.338 hipoteques van canviar les seves condicions, xifra un 35,2% inferior a la d'igual mes de 2021.
Atesa la classe de canvi en les condicions, es van produir 12.470 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un descens anual del 37%.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 2.415, un 18% menys que al febrer de 2021. Per part seva, en 453 hipoteques va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor), un 51,4% menys que un any abans.
De les 15.338 hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 27,6% es deuen a modificacions en els tipus d'interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interès fix va augmentar del 18,6% al 45,8%, mentre que el d'hipoteques a interès variable va disminuir del 80,8% al 52%.
L'euríbor és el tipus al qual es referencia el major percentatge d'hipoteques a tipus variable, tant abans del canvi (72%), com després (46,6%).
Després de la modificació de condicions, l'interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix va disminuir 0,8 punts i el de les hipoteques a tipus variable no va experimentar variació.