- D'abril a juny es van inscriure 119.408 compravendes d'habitatge, un 10,7% més que en el mateix període de 2016.
- Les noves hipoteques a tipus fix d'interès s'estabilitzen, protagonitzant quatre de cada deu operacions.

28.08'17.- El preu de l'habitatge, calculat a través de l'Índex de Preu de l'Habitatge de Vendes Repetides (segons metodologia Case & Shiller aplicada a Espanya), presenta un increment anual del 4,4% en el segon trimestre de l'any , moderant la pujada observada en els primers mesos de l'any. Respecte al trimestre anterior, l'augment és del 0,2%. El ritme de creixement dels últims trimestres acumula un descens de l'índex del 24,2% des dels nivells màxims, assolits el 2007.

Compravendes inscrites

Segons l'Estadística Immobiliària del Col·legi de Registradors corresponent al segon trimestre, l'informe complet es pot consultar al següent enllaç: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral- immobiliària, entre abril i juny es van inscriure en els registres de la propietat 119.408 compravendes d'habitatge, un 10,7% més que en el mateix trimestre del 2016. És el resultat més elevat des de 2011 i suposa un increment del 5% respecte al trimestre anterior.
En els últims dotze mesos s'han inscrit 429.624 operacions, sent, així mateix, el major resultat interanual dels últims sis anys, amb una pujada interanual del 11,9%.
Segons el grau d'ús, l'habitatge nou presenta un descens intertrimestral del 2,07%, registrant 20.065 compravendes. L'habitatge usat s'anota el major resultat dels últims deu anys, amb 99.343 compravendes, un 6,54% més que en el trimestre anterior.