La Generalitat força als propietaris dels locals a negociar i estableix retallades en les rendes de el 50% de forma temporal si no hi ha acord amb els llogaters

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest matí un decret llei pel qual intervé en el mercat de lloguer a Catalunya per intentar ajudar els establiments a gestionar les conseqüències econòmiques de les restriccions parcials o totals a l'exercici de la seva activitat, que van entrar en vigor la matinada de divendres passat. Contemplant rebaixes de fins al 50% i centrada sobretot en restaurants, bars i comerços, també s'inclouen aquells amb l'activitat trastocada, com teatres, gimnasos, centres de joc o hotels.
El text "decreta la reducció de l'lloguer fins al 50% si l'activitat està suspesa; i si no està suspesa però sí limitada, una rebaixa proporcional (sobre la base de la reducció d'aforament o horaris de l'negoci) ", va explicar després de la reunió de Govern la consellera portaveu de Govern, Meritxell Budó. Es busca així un "repartiment de costos entre propietari i llogaters, perquè el cost de la pandèmia recaigui exclusivament sobre una de les parts", ha afegit, i "evitant la judicialització".

Amb el Govern en funcions i les seves capacitats legislatives molt limitades, s'ha optat per un decret llei que en la seva exposició de motius es justifica per "l'obligació d'adoptar mesures urgents i extraordinàries per mitigar" el dany causat per les esmentades restriccions, que es descriuen en el text com "pèrdua d'ingressos", "possible fi de moltes activitats econòmiques" o fins a "la pèrdua dels mitjans de subsistència per a un gran nombre de persones i famílies".
En conseqüència, continua el decret, s'adopta una regulació ad hoc en relació "amb l'onerositat excessiva i sobrevinguda de les prestacions contractuals" per proposar "un criteri distributiu de les conseqüències negatives de les prohibicions, suspensions i restriccions imposades". Tot això, afegeix, recolzat en "un principi de solidaritat" (sic), que es tradueix en "un repartiment igualitari i equitatiu de les conseqüències negatives, socialitzant així el risc i evitant fer-ho gravitar sobre una sola de les parts contractants".

Assegut l'anterior, el decret conclou dient que s'opta per preservar la voluntat de les parts per pactar, però immediatament anuncia noves regles si no hi ha acord, per al que invoca com a font d'inspiració la clàusula rebus sic stantibus -estant així les coses- i el desig d'evitar la litigiositat.

En el seu article 1, el decret estableix que els arrendataris podran requerir als arrendadors "una modificació raonable i equitativa de les condicions de l'contracte". Per als casos en què no hi hagi acord, l'article 2 fixa les regles que s'aplicaran forçosament als arrendadors. Són les següents:

Suspensió de l'activitat

La renda i altres quantitats degudes per l'arrendatari es redueixen un 50% enfront de les vigents mentre duri la suspensió.

restricció parcial

Les rendes s'han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua de l'espai útil de l'immoble, mesura tant en aforament com en horaris.

El 'delivery'

El lliurament a domicili o recollida de productes a la botiga no afecta les reduccions previstes en els dos punts anteriors.

Mode de pagament

L'arrendatari pot exigir el propietari que es cobri les rendes i altres despeses vençudes de les garanties que obrin en el seu poder, excepte la fiança legal obligatòria.

rescissió lliure

Si les restriccions de la Generalitat s'allarguen més de tres mesos, l'arrendatari pot rescindir el contracte sense penalització, sempre amb un mes de preavís.

efectivitat

Totes les regles anteriors són efectives des del moment en què l'arrendatari demani a l'propietari una modificació de l'contracte. L'arrendador té prohibit enviar factures de lloguers a l'inquilí des que rebi la notificació.

Intervenció sense reforma legal

Foment de l'Treball ha rebutjat el "injust i lesiu" decret, demanant que el Govern "es concentri en la promoció d'ajudes directes i la injecció de fons econòmics als sectors d'activitat afectats". "La conseqüent pèrdua d'ingressos no pot ser assumida ni pels propietaris dels locals, ni tampoc pels empresaris, sinó que s'ha de repercutir a l'administració que ha ordenat el tancament dels negocis o ha limitat parcialment la seva activitat", va exposar en una nota. "Condemna encara més a el tancament dels negocis i a la pèrdua d'ocupació", tanca l'entitat presidida per Josep Sánchez Llibre.
De la seva banda, des del Gremi de Restauració de Barcelona la reducció dels lloguers s'ha celebrat i catalogat com "històrica". "Suposa atendre la demanda plantejada pel sector en l'inici de la pandèmia, que arrendadors i arrendataris comparen les pèrdues que genera i continuarà generant la crisi", va plantejar l'associació en un comunicat, demanant suport polític per a la seva aprovació i una entrada en vigor immediata.
El decret llei aprovat aquest matí, que pot ser recorregut des del Govern central davant el Tribunal Constitucional, suposa