La proposició s'aprovarà amb el suport de JxCat, ERC, Comuns i la CUP

Catalunya ha donat un nou pas per regular el preu de l'lloguer per llei en aquells municipis amb més pressió residencial. El Parlament aprovarà a finals de mes una proposició de llei -elaborada pel Sindicat de Llogaters i el Departament de Justícia- que compta amb el suport de JxCat, ERC, Comuns i la CUP i que s'empara en el Codi Civil Català.
Els impulsors d'aquesta iniciativa pretenen així congelar els preus dels nous contractes i rebaixar el preu mitjà de les renovacions. Així les coses, la normativa s'aplicarà a 60 municipis de més de 20.000 habitants que han sofert importants increments en les quotes, la majoria d'ells situats a l'àrea metropolitana de Barcelona on, segons un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, les famílies que viuen en un pis de lloguer destinen un 45% dels seus ingressos a l'pagament de l'habitatge.
La mesura pretén congelar les rendes dels nous contractes i rebaixar el preu mitjà de les renovacions
o cert és que en els últims anys l'arrendament ha patit un important procés inflacionista que ha incrementat de forma exponencial els preus en determinades poblacions. Entre el 2014 i el 2019 els preus, segons les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'han encarit de mitjana d'un 36,3% i el lloguer és ja la principal causa de desnonament a Catalunya. Segons el Sindicat de Llogaters, uns cinc milions de persones es podrien veure beneficiats per aquesta mesura, el 70% de la població catalana.
La regulació afectarà només als nous contractes que se signin a partir de l'aprovació d'aquesta proposició de llei. Aquelles zones declarades com a mercat tens de lloguer hauran d'aplicar l'índex de referència de preus de la Generalitat. Els contractes no podran sobrepassar les rendes mitjanes que fixi aquest registre ni tampoc la quota de l'contracte anterior.
Per al compliment de la normativa s'ha incorporat un règim sancionador. Aquesta era una de les reclamacions de l'Sindicat de Llogaters, que entén que si no s'imposés un control i unes multes per la mala praxi la proposició no tindria cap efecte. Per això, es proposa modificar la llei de Dret a l'Habitatge i afegir com a infracció greu l'incompliment d'aquesta proposició si la part arrendadora estableix "una renda igual o superior a l'20% de l'import màxim que correspongui" en aplicació de la llei. També es considerarà infracció amagar a l'inquilí que l'habitatge està subjecta a dit règim de contenció o a la informació relativa a l'índex de referència.
Igualment, es preveuen algunes excepcions que afectaran grans rehabilitacions, obres de millora, relació de parentiu entre propietari i inquilí i també a l'obra nova. Aquestes últimes habitatges no es veuran afectades per la regulació durant els tres primers anys des de la seva construcció.
La proposició de llei registrada ahir té assegurada una majoria parlamentària que l'avali. La norma es tramitarà per via d'urgència perquè pugui aprovar-se en el ple de la setmana que ve.